Wszystko o przedsiębiorcach

Fundusz parasolowy i jego reguły

Fundusz parasolowy umożliwia nam bowiem w pełni kompensowanie zysków oraz strat, a także podatku. A to wszystko aż do momentu końcowego umorzenia jednostek. W przypadku jakiejkolwiek zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na drugiego w ramach tylko jednego parasola stosuje się od razu...